SMARTA BARN – Författaren ger några exempel från bokens innehåll.

Hur kan vi vuxna och föräldrar bidra till att träna barns förmåga att utveckla logiskt tänkande, förstå sammanhang, väcka tankar om ansvar utan att förmedla känslor av skuld och otillräcklighet. Författaren Staffan Hultgren beskriver och tar upp några exempel från boken SMARTA BARN.