Öppen föreläsning SMARTA BARN

Smarta Barn – GRATIS.  DN – PÅ STAN

Författaren Staffan Hultgren berättar och ger exempel på hur man som vuxen och förälder kan medverka till att barn och ungdomar blir smarta, ansvarsfulla och handlingskraftiga.

Lördag den 10 november 201811:00. Gymnastik- och idrottshögskolan, Lidingövägen 1, aulan. Välkomna!