Beställ boken SMARTA BARN

Motiverande samtal med barn. Beställ boken SMARTA BARN genom webbutiken smartabarn.info

”När barn inte förstår hur vuxna vill att det ska vara uppstår frustration som vuxna ofta löser med regler, tillrättavisning och kanske i kombination med hårda handlingar.”

Boken fokuserar på hur vuxna kan bemöta barn för att träna barns förmåga till logiskt tänkande, förstå sammanhang och ta ansvar för sina handlingar. Mänskligt beteende och strategier med konkreta exempel. Hur man gör för att skapa en god relation till egna barn.