Pedagogik

Samtal med Urban Bergsten om hälsoutbildningar, erfarenheter, framgångar och arbetsmarknad. Urban och Staffan har under många år verkat tillsammans och genomfört utbildningar vid hälsopedagogiska programmet GIH, Stockholm. Staffan har arbetat som kursansvarig, programutvecklare och har skapat och byggt upp ett utbildningsprogram som har genererat många framgångar både för deltagare på en personlig nivå och även för lyckade insatser på arbetsmarknaden.

https://www.youtube.com/watch?v=2joksPXl9H8

 

Förändringsarbete och förändringsledarskap, tankar om förändringsprocesser hos individ, grupp, arbetsplats och ledningsarbete. Faktorer som påverkar. Ta gärna del av samtalet här; https://youtu.be/_l3wJcbL1Ig

Lämna ett svar