MI

Prova något och bli förvånad. Intervju av kursdeltagare Motiverande samtal, MI Motivational Interviewing. Ett samtal där kursdeltagarna talar med barnet om studierna i skolan som får en helt oväntad vändning där barnet plötsligt samtalar med kursdeltagarna om hur han har det. Ta del av samtalet och njut av effekten; https://www.youtube.com/watch?v=JqrKIadq61Y

MI träning vid fristående kurs i Motiverande samtal, GIH, Stockholm. Skapa motivation genom att utforska betydelsen.

Ta del av samtalet här https://www.youtube.com/watch?v=SzKiVAdkUYY

 

 

Exempel på planeringsfrågor;

Hur ser dina närmsta två veckor ut?

Hur ska du få in det här i din vardag?

Ta gärna del av frågorna här; https://www.youtube.com/watch?v=EVzjiaf_bx4

Lämna ett svar