SMARTA BARN

Författaren Staffan Hultgren beskriver och tar upp några exempel från boken SMARTA BARN. Lyssna här; https://soundcloud.com/user-924613081-629572246/smarta-barn-forfattaren-ger-nagra-exempel-fran-bokens-innehall

Vad och framförallt hur kan vi vuxna och föräldrar bidra till att träna barns förmåga att utveckla logiskt tänkande, förstå sammanhang, väcka tankar om ansvar utan att förmedla känslor av skuld och otillräcklighet.

SMARTA BARN – Författaren ger några exempel från bokens innehåll.

Hur kan vi vuxna och föräldrar bidra till att träna barns förmåga att utveckla logiskt tänkande, förstå sammanhang, väcka tankar om ansvar utan att förmedla känslor av skuld och otillräcklighet. Författaren Staffan Hultgren beskriver och tar upp några exempel från boken SMARTA BARN.

Samtal med Juma Lomani

Resan från Afghanistan till Grums. Juma Lomani förmedlar erfarenheter och tankar om integration, ensamkommande, framgångsfaktorer och betydelsefulla insatser inom svensk idrott som bidrar till att skapa trygghet, gemenskap, framtidstro och kompetens.