Staffan Hultgren

Staffan Hultgren är författare och pedagog med inriktning på mänskligt beteende, bemötande, mänskligt beteende och kommunikation. Ny bok utgiven 2018, SMARTA BARN om hur man tränar logiskt tänkande hos barn och unga. Staffan är medlem av MINT, Motivational Interviewing Network of Trainers. Läs mer på www.mcsab.se Kontakta mig gärna på staffanh@beteendeperspektivet.se